Kirjallisuutta

Lähteet:

Audejev-Ojanen, P. (1988). 500-vuotiaan kirjan pitkä tie Jyväskylään. https://kirjasto.jyu.fi/fi/kirjat-lehdet-ja-tietokannat/erikoiskokoelmat/missale-aboense/500-vuotiaan-kirjan-pitka-tie.pdf

Audejev-Ojanen, P. & Saikkonen, K. (1988). Kirja keskellä Suomea: Suomalainen kirja 1488-1988 : näyttelykokonaisuus : Jyväskylän yliopisto Seminarium 2.5.-10.7.1988 (S212 ja S203), 2.5.-31.12.1988 (S110). Kirja keskellä Suomea -näyttelytoimikunta.

Cantell, R., & Hellström, M. (Syyskuu 1971). Missale Aboensen uusi painos. Suomen Kuvalehti, 35, 20. https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/1146051?page=20

Eskola, S. (2010). Kappaleet ”Kirjallisen aineiston kasvu” ja “Käsikirjoitukset valtionhallinnon käsissä”.  Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa. Toim. Tuomas Heikkilä. Historiallisia tutkimuksia 254. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 374–378.

Havu, S. (1996). Kirja historiallisen tutkimuksen kohteena. Kirjahistoria. Johdatus vanhan kirjan tutkimukseen. Toim. Tuija Laine. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 647. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 35–72.

Havu, S. (1996). Kuvitus. Kirjahistoria. Johdatus vanhan kirjan tutkimukseen. Toim. Tuija Laine. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 647. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 129–164.

Havu, S. (1988). Suomalaisen kirjan tyylihistoria. Kirja Suomessa: Kirjan juhlavuoden näyttely Kansallismuseossa 25.8.-31.12.1988. Toim. Esko Häkli. Helsingin yliopiston kirjasto, 119-136.

Heikkilä, T. (2010). Kirjallistumisen jäljillä. Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa. Toim. Tuomas Heikkilä. Historiallisia tutkimuksia 254. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 11–61.

Heikkilä, T. (2010). Painoa sanalle – Ensimmäiset Suomea varten painetut kirjat. Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa. Toim. Tuomas Heikkilä. Historiallisia tutkimuksia 254. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 350–366.

Heikkilä, T. (2012). Turku – keskiajan Suomen kirjallinen keskus. Turun tuomiokirkon suojissa: Pohjoinen hiippakuntakeskus keskiajan ja uuden ajan alun Euroopassa. Toim. Räsänen, Marika, Välimäki, Reija & Kaartinen, Marjo. Historia mirabilis 8. Turun historiallinen yhdistys, 19-42.

Häkli, E. (1988). Bartholomeus Ghotan. Suomen ensimmäisen kirjan painaja. Kirja Suomessa: Kirjan juhlavuoden näyttely Kansallismuseossa 25.8.-31.12.1988. Toim. Esko Häkli. Helsingin yliopiston kirjasto, 53-60.

Häkli, E. (1991). Bartholomeus Ghotan. Suomen ensimmäisen kirjan painaja -Bartholomäus Ghotan, der Drucker des ersten Buchs für Finnland. Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja 53. Helsingin yliopiston kirjasto.

Häkli, E. (Syyskuu 1980). Kirjallisuutemme Prinsessa Ruusunen. Manuale Aboense. Suomen Kuvalehti, 36, 90-91. https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/1146829?page=91

Laine, T. & Havu, S. (toim.) (1996). Kirjahistoria: Johdatus vanhan kirjan tutkimukseen. Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Oramo, I. (2005). Latinankielinen kirkkolaulu ja sen lähteet. Muhi – Musiikinhistoriaa verkossa, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Verkkoaineisto https://muhi.uniarts.fi/latinankielinen-kirkkolaulu/ (luettu 27.6.2022).

Parvio, M. (1971). Postscriptum. Missale Aboense secundum ordinem fratrum praedicatorum 1488. Editionem curavit Martti Parvio. WSOY, 531-543.

Parvio, M. (1973). Missale Aboense tieteellisenä tutkimuskohteena. Turun historiallinen arkisto 28. Turun historiallinen yhdistys, 113-130.

Parvio, M. (1988). Ensimmäiset Suomea varten painetut kirjat. Kirja Suomessa. Toim. Esko Häkli. Helsingin yliopiston kirjasto, 61–70.

Perälä, A. (1996). Typografinen aineisto ja sen tutkimus. Kirjahistoria. Johdatus vanhan kirjan tutkimukseen. Toim. Tuija Laine. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 647. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 73-128

Suvanto, S. (2001). Bitz. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– (viitattu 9.8.2022). Artikkelin pysyvä tunniste http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-000181. (ISSN 1799-4349, verkkojulkaisu)

Voudintilit
http://wiki.narc.fi/portti/index.php/L%C3%A4%C3%A4nintilit

Lisälukemista:

Binder, T. (1996). Maria in Finnland: Vom Missale Aboense zu den Schriften Mikael Agricolas. Luther-Agricola-Gesellschaft.

Boman, T., Havu, S. & Pietilä-Ventelä, A. (1993). Suomen kirjahistorian bibliografia 1488-1850: Luettelo ennen vuotta 1991 ilmestyneistä kirjahistoriallisista julkaisuista = Bibliografi över Finlands bokhistoria 1488-1850 : förteckning över bokhistoriska publikationer utgivna före 1991. Helsingin yliopiston kirjasto.

Heikkilä, T. (toim.) (2010) Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa. Historiallisia tutkimuksia 254. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Heikkilä, T. (2009). Piirtoja ja kirjaimia: kirjoittamisen kulttuurihistoriaa keskiajalla. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Heininen, S. (2008). Turun piispat Pyhästä Henrikistä Mikko Juvaan. Edita.

Häkli, E. (1963). Kirjanpainaja Bartholomaeus Ghotan Turussa vuonna 1493. Äskeinen asiakirjalöytö. Bibliophilos 22, 54-55.

Häkli, E. (toim.) (1988). Kirja Suomessa: Kirjan juhlavuoden näyttely Kansallismuseossa 25.8.-31.12.1988. Helsingin yliopiston kirjasto.

Häkli, E. & Krause, F. (1988). Bibliophilie und Buchgeschichte in Finnland: Aus Anlass des 500. Jubiläums des Missale Aboense. [Deutsche Staatsbibliothek Berlin].

Kaivola, T. & Hjelt, M. (1988). Messukirjasta meteli: Suomalaisen kirjan viisi vuosisataa. Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Kuusi, M. & Konsala, S. (toim.) (1963). Suomen kirjallisuus: 2, Ruotsin ajan kirjallisuus. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Otava.

Lamberg, M., Lahtinen, A. & Niiranen, S. (toim.) (2009). Keskiajan avain. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Laitinen, K. & Lehtonen, S. (toim.) (1988). The book in Finland 1488-1988: Special issue of Books from Finland. Helsinki University Library.

Maliniemi, A. (1963). Suomen keskiaikainen kirjallisuus. [kustantaja tuntematon].

Pirinen, K. & Eskola, K. (1988). Kirja keskiajalta nyky-Suomeen: Kaksi puheenvuoroa. Jyväskylän yliopisto.

Turun tuomiokirkko 1400-luku
https://www.turuntuomiokirkko.fi/etusivu/tutustu-historiaan/tuomiokirkon-7-vuosisataa/1400-luku

Kirjallisuutta. Lähteet: Eskola, S. (2010). Kappaleet ”Kirjallisen aineiston kasvu” ja “Käsikirjoitukset valtionhallinnon käsissä”. Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa. Toim. Tuomas Heikkilä. Historiallisia tutkimuksia 254. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 374–378. Häkli, E. (1991). Bartholomeus Ghotan. Suomen ensimmäisen kirjan painaja. = Bartholomäus Ghotan, der Drucker des ersten Buchs für Finnland. Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja 53. Helsinki: Helsingin yliopiston kirjasto Kirja keskellä Suomea: suomalainen kirja 1488-1988. Näyttelykokonaisuus : Jyväskylän yliopisto Seminarium 2.5.-10.7.1988 (S212 ja S203), 2.5.-31.12.1988 (S110) / [julkaisutoimikunta: Pirkko Audejev-Ojanen...ja muita] ; [toim.: Kaisa Saikkonen] ; [valokuvat: Pekka Helin, Matti Salmi]. Heikkilä, T. (2010). Kirjallistumisen jäljillä. Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa. Toim. Tuomas Heikkilä. Historiallisia tutkimuksia 254. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010, 11–61. Heikkilä, T. (2010). Painoa sanalle – Ensimmäiset Suomea varten painetut kirjat. Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa. Toim. Tuomas Heikkilä. Historiallisia tutkimuksia 254. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010, 350–366. Heikkilä, T. (2012). Turku – keskiajan Suomen kirjallinen keskus. Turun tuomiokirkon suojissa: Pohjoinen hiippakuntakeskus keskiajan ja uuden ajan alun Euroopassa. Toim. Räsänen, Marika, Välimäki, Reija & Kaartinen, Marjo. Historia mirabilis 8. Turku: Turun historiallinen yhdistys. Conradus Bitz: https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/111 Kirjahistoria. Johdatus vanhan kirjan tutkimukseen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 647. Toim. Tuija Laine. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996 Merisalo, O. (2003). Manu scripta. Länsimaisen kirjan historia keskiajalla (500–1500). Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja 69. Jyväskylä: Kampus Kustannus. Oramo, I. (2005). Latinankielinen kirkkolaulu ja sen lähteet. Muhi – Musiikinhistoriaa verkossa, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Verkkoaineisto https://muhi.uniarts.fi/latinankielinen-kirkkolaulu/ (luettu 27.6.2022). Parvio, M. (1973). Missale Aboense tieteellisenä tutkimuskohteena. Turun historiallinen arkisto 28, 113-130. Parvio, M. (1988). Ensimmäiset Suomea varten painetut kirjat. Kirja Suomessa. Toim. Esko Häkli. Helsinki: Helsingin yliopiston kirjasto, 61–70. Perälä, A. (1996). Typografinen aineisto ja sen tutkimus. Kirjahistoria. Johdatus vanhan kirjan tutkimukseen. Toim. Tuija Laine. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 647. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 73-128 Suomen Kuvalehti, 05.09.1980, nro 36, s. 91 https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/1146829?page=91 Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot Lisälukemista: Heikkilä, Tuomas, Piirtoja ja kirjaimia. Kirjoittamisen kulttuurihistoriaa keskiajalla. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2009. Trost, Vera, Scriptorium. Book Production in the Middle Ages. Heidelberger Bibliotheksschriften 25. Heidelberg: Universität Heidelberg 1986. Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa. Toim. Tuomas Heikkilä. Historiallisia tutkimuksia 254. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010. https://www.turuntuomiokirkko.fi/etusivu/tutustu-historiaan/tuomiokirkon-7-vuosisataa/1400-luku Suomen kirjahistorian bibliografia 1488-1850 : luettelo ennen vuotta 1991 ilmestyneistä kirjahistoriallisista julkaisuista. B Ls Bibl Suomen kirjahistorian Suomen ennen vuotta 1850 painetun kirjallisuuden kartoitus / Jussi Nuorteva & Ari Tammi. P JAb Nuorteva Jussi Kirja Suomessa 500 vuotta / [julkaisija: Suomalaisen kirjan 500-vuotisjuhlatoimikunta] ; [toimituskunta: Paul Gustafsson ... ja muita] ; [toimittaja: Marjut Kivelä]. P JAb Kirja Suomessa Vanhan kirjallisuuden päivät 4.-5.7.1986 Vammalassa / [julk. Vanhan kirjallisuuden päivät] ; [toim.: Hannu Nikkilä]. P JAb Vanhan kirjallisuuden pä The book in Finland 1488-1988: special issue of Books from Finland / publ.: Helsinki University Library. P JAb book in Finland 1488-1988 Messukirjasta meteli : suomalaisen kirjan viisi vuosisataa / Terttu Kaivola ; kuvatoim.: Marjut Kivelä. B Kirj suom Kaivola Terttu Suomen kirjahistorian bibliografia 1488-1850 : luettelo ennen vuotta 1991 ilmestyneistä kirjahistoriallisista julkaisuista = Bibliografi över Finlands bokhistoria 1488-1850 : förteckning över bokhistoriska publikationer utgivna före 1991 / [työryhmä = arbetsgrupp: Tapani Boman, Sirkka Havu, Anna-Maija Pietilä] ; [toimittaja = redaktör: Anna-Maija Pietilä]. B Ls Bibl Suomen kirjahistorian Kirja keskiajalta nyky-Suomeen : kaksi puheenvuoroa / [kirj.: Eskola, Katarina, Pirinen, Kauko]. B Ls Bibl Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuja ; 36 Keskiajan avain / toimittaneet Marko Lamberg, Anu Lahtinen ja Susanna Niiranen.: suomalaisen kirjan viisi vuosisataa / Terttu Kaivola ; kuvatoim.: Marjut Kivelä. B Kirj suom Kaivola Terttu. B Ls Hist yl Keskiajan avain